Vanaf nu live: IPVPN

IPVPN is per direct beschikbaar. Met IPVPN koppelt u verschillende locaties van uw eindklant aan elkaar ten behoeve van de veiligheid en beschikbaarheid van data over de gedeelde infrastructuur. Doordat er gebruik wordt gemaakt van een privé-netwerk tussen de locaties van uw klant is het dataverkeer beveiligd. Alle type verbindingen in het EWAN-portfolio van Voicedata kunnen door elkaar worden gebruikt in combinatie met IPVPN, met uitzondering van BBNED.

De dienst IPVPN wordt hoofdzakelijk ingezet voor het verlenen van toegang tot bijvoorbeeld een intranet, CRM, ERP, sales-databases. Doordat IP wereldwijd de netwerktechnologie standaard is kan, door het gebruik van een IPVPN, vanuit elke gekoppelde vestiging toegang worden verleend tot uw kantoor-applicatie(s).

Waarom zou ik een IPVPN gebruiken?

Data op één plaats bewaren is niet meer van deze tijd – bijna alle informatie wordt al in een back up opgeslagen. IPVPN zorgt ervoor dat deze data niet alleen bewaard wordt, maar ook op elk gewenst moment, vanaf elke gewenste plek, benaderd kan worden. Daarnaast is de verbinding beveiligd en dus is de informatie alleen toegankelijk voor bevoegden.

Tevens is het niet nodig om meerdere mailservers en file-servers aan te schaffen en te onderhouden. Dit zorgt, tezamen met het feit dat bedrijfsprocessen efficiënter zijn, voor een kostenbesparing op IT.

Er bestaan verschillende manieren om op afstand te werken binnen een VPN verbinding. Via het internet kan toegang worden verleend aan een IPVPN. Na authenticatie en autorisatie kan via een op IP gebaseerde techniek een naadloze verbinding worden opgezet.

Hoe worden mijn bestanden beveiligd?

Door een IPVPN verbinding op te zetten wordt data via privé-lijnen tussen vestigingen getransporteerd. Hierdoor is de privacy gegarandeerd. Wel is het van belang dat alle EWAN verbindingen in beheer zijn bij Voicedata.

Als beveiligingsmechanisme wordt onder andere DHCP IP MAC-binding gehanteerd. Ook zijn er gedurende het configuratieproces verschillende maatregelen die een bijdrage leveren aan de strenge beveiliging van IPVPN. Het dataverkeer loopt altijd via een Voicedata hub en nooit rechtstreeks tussen vestigingen.

Techniek: Hoe is de IPVPN architectuur opgebouwd?

De techniek achter de VPN maakt gebruik van een Hub/Spoke topologie, waarbij het routing-instance functioneert als de hub. In de routers van vrijwel elke fabrikant zit een routing-instance, wat niet meer is dan een stukje technologie. Deze technologie maakt het mogelijk om per routing-instance routeringsbeslissingen uit te voeren. Netwerkpaden worden gescheiden zonder dat er gebruik wordt gemaakt van meerdere netwerkapparaten. Voicedata brengt in de routeringen geen filtering of blokkade aan, waardoor de routeringen volledig transparant zijn. De IPVPN kan daardoor voor alle mogelijke doeleinden worden ingezet.