Privacy statement

privacyverklaring – verwerking persoonsgegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming

1. inleiding

De General Data Protection Regulation (GDPR), ook wel de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) genoemd, zal per 25 mei 2018 van kracht zijn binnen de gehele Europese Unie. Voor haar dienstverlening als zakelijke aanbieder van telecom- en internetdiensten is Voicedata B.V. genoodzaakt gegevens van organisaties en haar medewerkers te verwerken en te bewaren.

In deze verklaring wordt een beschrijving gegeven van de informatie die Voicedata B.V. verwerkt van derden, waarom dit benodigd is en welke rechten een individu heeft met betrekking tot het inzien, overdragen of het verwijderen van persoonsgegevens. Tevens wordt informatie verstrekt over de wijze waarop Voicedata B.V. omgaat met haar leveranciers in het kader van de AVG. Voor vragen omtrent dit document en de inhoud hiervan kan een e-mail verzonden worden naar info@voicedata.nl.

2. gegevensverwerking

Hieronder wordt een overzicht gegeven van de gegevens die Voicedata B.V. verwerkt:

 • NAW-bedrijfsgegevens;
 • administratieve bedrijfsgegevens (bank- en incassogegevens) ten behoeve van facturatie;
 • contactgegevens van het administratief-, technisch- en/of tekenbevoegd contactpersoon binnen bedrijven ten behoeve van facturatie, ondersteuning en informatieverstrekking;
 • telefoonnummers van bedrijven ten behoeve van de dienstverlening;
 • namen en telefoonnummers van medewerkers ten behoeve van administratieve, bedrijfsmatige en dienstverlenende ordening;
 • facturen, offertes en betalingsgedrag van bedrijven ten behoeve van de administratie;
 • e-mailverkeer dat van en naar Voicedata B.V. verzonden wordt ten behoeve van de dienstverlening;
 • statistische registratie van alle telefonische gesprekken, verstuurde sms-berichten en verbruikte data per individu ten behoeve van dienstverlening, administratie en voor ondersteuningsdoeleinden, deze gegevens worden voor een periode van 90 dagen beveiligd opgeslagen waarna deze permanent en geautomatiseerd verwijderd worden;
 • IP, login en technische gegevens van (netwerk)apparatuur dat door Voicedata B.V. of derden (waarvoor expliciet toegang is verleend) geplaatst is op locatie bij de klant ten behoeve van de dienstverlening en voor ondersteuningsdoeleinden;
 • telefonisch contact met Voicedata B.V. wordt opgenomen en voor een periode van 30 dagen beveiligd opgeslagen voor interne- en trainingsdoeleinden waarna deze permanent en geautomatiseerd verwijderd worden;
 • gespreksopnamen van afnemers van Voicedata B.V. worden (indien gewenst) voor een periode van maximaal 30 dagen beveiligd opgeslagen waarna deze permanent en geautomatiseerd verwijderd worden, medewerkers van Voicedata B.V. hebben hier geen toegang tot;
 • tekstuele en handmatige registratie door een medewerker van Voicedata B.V. van de gevoerde (telefonische) gesprekken voor ondersteuningsdoeleinden;

2.1. bewaartermijn

Vanuit de Europese Unie is voor de wet AVG geen limiet aangaande het bewaren van zakelijke (persoons)gegevens vastgesteld. Indien er geen noodzaak meer toe is om gegevens te bewaren zal Voicedata B.V. zich hier van ontdoen en conform fiscale en/of juridische bepalingen verwijderen uit haar systemen.

2.2. inzien, overdracht of verwijderen van persoonsgegevens

Personen waarvan Voicedata B.V. gegevens opslaat hebben het recht om deze informatie in te zien, over te dragen en/of te laten verwijderen uit de systemen. Hiervoor kan het individu een verzoek indienen door een e-mail te sturen naar info@voicedata.nl.

2.3. vertrouwelijkheid en regulering

Voicedata B.V. heeft met al haar medewerkers een geheimhoudingsverklaring afgesloten aangaande bedrijfs- en privacygevoelige informatie. Tevens beschikt Voicedata B.V. over een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) van al haar medewerkers. Voicedata B.V. heeft een beveiligings- en continuïteitsplan gedeponeerd bij de Autoriteit Consument en Markt waarin beschreven staat hoe omgegaan wordt met de beveiliging van privacygevoelige informatie en het waarborgen van de dienstverlening in geval van calamiteiten.

3. verwerkersovereenkomst met derden

Voicedata B.V. besteedt het verwerken van persoonsgegevens deels uit aan haar leveranciers en partners. Conform de AVG dienen onderling afspraken gemaakt te worden aangaande de verwerking van deze gegevens. Het document waarin deze afspraken worden vastgelegd wordt de verwerkingsovereenkomst genoemd. Voicedata B.V. heeft met al haar leveranciers en partners een dergelijke overeenkomst gesloten waarin aspecten als beveiliging, geheimhouding en procedures omtrent datalekken staan vastgelegd. Alsmede wat er met de gegevens gebeurt na afloop van de overeenkomst.

De door Voicedata B.V. verwerkte en opgeslagen gegevens worden nooit verkocht aan derden. Gegevens worden enkel verstrekt aan derden indien hier noodzaak toe is aangaande de uitvoering van levering van goederen of diensten. Voicedata B.V. heeft met al haar leveranciers en partners een verwerkingsovereenkomst gesloten waarin afspraken staan over de verwerking en beveiligde opslag van gegevens.

3.1. verwerkersovereenkomst met afnemers

Het is niet nodig geacht een verwerkersovereenkomst te sluiten met ieder bedrijf dat gebruikt maakt van de dienstverlening van Voicedata B.V. Het gaat erom dat er tussen partijen afspraken worden gemaakt over de verwerking van persoonsgegevens en dat deze afspraken schriftelijk zijn vastgelegd. Dat hoeft niet in een apart document plaats te vinden maar kan verwerkt worden in de algemene voorwaarden en/of in een document als deze. Voicedata B.V. heeft ervoor gekozen middels dit document te informeren over de omgang met de AVG en verwijst vanuit de algemene voorwaarden naar dit document.

4. data protection impact assessment

Organisaties dienen, volgens de AVG, niet voor iedere gegevensverwerking een DPIA uit te voeren. Een DPIA is een instrument om op voorhand privacyrisico’s van een gegevensverwerking in kaart te brengen en op voorhand maatregelen te kunnen nemen om deze risico’s te verkleinen. Dit is enkel verplicht indien de gegevensverwerking een hoog privacyrisico oplevert voor de betrokkenen (de personen waarvan de organisatie gegevens verwerkt). Dit is het geval als een organisatie:

 • systematisch en uitvoerig persoonlijke aspecten evalueert, waaronder profiling;
 • op grote schaal bijzondere persoongegevens verwerkt worden;
 • op grote schaal en systematisch mensen gevolgd worden in een publiekelijk toegankelijk gebied, bijvoorbeeld met cameratoezicht.

Buiten deze drie situaties geeft de AVG geen overzicht van verwerkingen met een hoog risico waarbij een DPIA verplicht is. Voicedata B.V. verwerkt geen gegevens die betrekking hebben tot de genoemde situatie en ontdoet zich hierdoor van de verplichting om een DPIA op te stellen.

5. cookie statement

Voice Data maakt gebruik van cookies.

De website van Voice Data maakt gebruik van cookies. Dit doen wij om de website te laten functioneren en het gebruik van de website te analyseren. Hieronder kun je deze cookies weigeren en specificeren. Door op ‘OK’ te klikken of gebruik te maken van de website ga je akkoord met de plaatsing van de cookies.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door websites kunnen worden gebruikt om gebruikerservaringen efficiënter te maken.

Volgens de wet mogen wij cookies op uw apparaat opslaan als ze strikt noodzakelijk zijn voor het gebruik van de site. Voor alle andere soorten cookies hebben we uw toestemming nodig.

Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op onze pagina’s worden weergegeven.

Uw toestemming geldt voor de volgende gebieden: www.voicedata.nl

Sluit jij je, net als deze bedrijven, ook aan?

Klant worden