Prinsjesdag 2016: speerpunten telecom

Vorige week, op Prinsjesdag, werden naast de begroting voor 2017 ook de speerpunten per sector bekend. Dit betekent niet per se dat de overheid het plan heeft zich hard te maken voor ontwikkelingen op bepaalde gebieden. In de begroting voor volgend jaar staan ook enkele speerpunten die gerelateerd zijn aan de telecomsector.

Hieronder bespreken wij de belangrijkste aspecten, die gericht zijn op het competitief en innovatief houden van de Nederlandse economie. De strategie zal worden uitgewerkt in een nieuwe Strategische Nota Mobiele Communicatie, die in het voorjaar gepresenteerd zal worden.

Sneller internet in buitengebieden

De meeste particulieren en bedrijven die buiten de gemeentekernen gevestigd zijn maken nog gebruik van het kopernetwerk. Het kenmerk van dit netwerk is dat hoe groter de afstand tussen het knooppunt en het ISRA-punt (aansluiting in huis) is, hoe langzamer de verbinding wordt. De afstanden in het buitengebied zijn zo groot dat snelheden in sommige gevallen niet boven 1MBit per seconde komen. Het ministerie van Economische Zaken wil samen met het Kennisplatform Snel Internet deze problemen verhelpen.

Onder andere glasvezel, 4G internet en het upgraden van het kopernetwerk behoren tot de mogelijkheden. Twente en de Achterhoek lopen hierin voorop; hier is al begonnen met het aanleggen van een glasvezelnetwerk in het buitengebied door middel van vraagbundeling.

Roamingkosten komen te vervallen

Over de afspraken in het Europese telecomlandschap zal in 2017 opnieuw worden onderhandeld. Dit heeft met name betrekking op (verplichte) toegang tot vaste netwerken, de uitgifte van het spectrum voor mobiele netwerken, de bescherming van eindgebruikers en de telecom als universele dienst. Al deze beslissingen samen vormen de basis voor een Europese ontwikkeling van de telecom.

Uiteraard wordt ook de veelbesproken roaming voor consumenten niet vergeten. De Europese Commissie heeft inmiddels een nieuw voorstel ingediend waarbij eindgebruikers ongelimiteerd gebruik kunnen maken van roaming alsof ze in hun eigen land zijn. Hierbij worden de specifieke roamingkosten dus volledig afgeschaft.

Stimuleren van het Internet of Things (IoT)

Het inzetten van innovatieve oplossingen en toepassingen om het zogenaamde IoT te promoten wordt verder gestimuleerd. Met name de energiesector, smart industry, cyber security en e-Health toepassingen worden in de eerste fase verwacht te profiteren van de verdere uitbreiding van het IoT. Daarnaast wordt het stimuleren van adaptief lesmateriaal en ICT-kennis als een speerpunt gezien om de ontwikkelingen kracht bij te zetten.