Nieuwe wetgeving telecomcontracten

In de telecombranche is het lange tijd normaal geweest om contracten af te sluiten voor langere periodes, met daarin ook nog de clausule dat het contract na een jaar stilzwijgend verlengd mag worden. Dit heeft als gevolg dat de meeste consumenten vastzitten aan een contract van op zijn minst een paar maanden.

Echter, vanaf 1 oktober 2016 is een nieuwe wet van kracht die het stilzwijgende verlengen van contracten onmogelijk maakt. Artikel 7.2a van de Telecommunicatiewet creëert een nieuwe realiteit, waarin langdurige contracten nog zeldzamer worden. Klanten kunnen vanaf deze datum de overeengekomen overeenkomst per maand kosteloos. Aangezien alle contracten bij Voicedata al voldoen aan deze eis zal er in onze bedrijfsvoering niets veranderen. Voicedata loopt zelf al voor op de markt wat betreft telecom, aangezien hier helemaal geen contractperiodes worden gehanteerd.

De nieuwe regeling geldt voor de volgende contracten:

  • Contracten die zijn afgesloten vóór 1 oktober 2016 zijn aangegaan voor bepaalde duur en stilzwijgend zijn verlengd of vernieuwd;
  • Contracten die na 1 oktober worden afgesloten;
  • Alle contracten die zijn aangegaan voor onbepaalde duur.

Dit houdt in dat ook contracten die nog tijdens de verouderde regeling zijn opgesteld onder de nieuwe wetgeving vallen. Het ministerie van Economische Zaken stelde dat “een zakelijke abonnee telecomcontracten te allen tijde kosteloos kan opzeggen met een opzegtermijn van een maand”, mits aan één van bovenstaande eisen is voldaan.

De wijziging in de wetgeving brengt natuurlijk een mooie kans met zich mee voor gebruikers om hun huidige contracten onder de loep te nemen. Voicedata helpt u door uw huidige contracten te analyseren en een voorstel op maat te doen. In de meeste gevallen betekent dit niet alleen lagere kosten, maar ook een vooruitgang op het gebied van functionaliteit en bereikbaarheid.

Wilt u meer weten of onderzoeken of deze regeling betrekking heeft op uw situatie? Neem dan contact op met Voicedata via het contactformulier, de mail (sales@voicedata.nl) of telefonisch (074-711 3660).