Inflatiecorrecties 1-1-2024

Na zorgvuldige evaluatie van marktgegevens, inflatiecorrectie van onze leveranciers, gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en de Dienstenprijsindex (DPI), hebben we besloten om per 1 januari 2024 onderstaande inflatiecorrectie door te voeren op onze producten en diensten. Deze aanpassing is noodzakelijk om de kwaliteit van onze diensten te waarborgen en te kunnen blijven investeren in innovatie en verbetering.

  • Managed Voice 3 en aanverwante diensten: 5,9%
  • Voice Connect en aanverwante diensten: 5,9%
  • Managed Voice 2 (oud platform) en aanverwante diensten: 15%
  • Mobiele telefonie: 5,9%
  • Internetverbindingen: 5,9%

Mochten er vragen zijn over de inflatiecorrectie dan kunt u deze stellen via administratie@voicedata.nl. Uiteraard zorgen wij ervoor dat onze klanten op de bekende administratieve e-mailadressen deze informatie ontvangen in de begeleidende mail van de maandfacturen van november en december 2023.