Bedrijfsverzamelgebouwen

In gebouwen waar veel bedrijven samenkomen is het vaak een wirwar van allerlei aansluitingen, internetverbindingen en aanbieders. Meer dan eens is de meterkast een afgesloten ruimte waar alleen vertrouwde partners toegang tot hebben. Installatiepartijen hebben niet het benodigde overzicht om continu alle ingezeten partijen te bedienen. Hierdoor ontstaat niet alleen verwarring, maar ook irritatie over de verantwoordelijke wanneer er iets misgaat. Er zijn immers verschillende partijen verantwoordelijk voor de bereikbaarheid. Ook qua kosten is deze optie niet de meest aantrekkelijke: elke organisatie heeft namelijk een eigen abonnement.

De andere kant van het spectrum biedt in de meeste gevallen ook geen oplossing. Het afsluiten van één netwerk is voor bedrijven met een eigen server niet ideaal. Zeker niet als er vertrouwelijke informatie over de verbinding wordt gedeeld. Daarnaast is de bandbreedte slechts eenmalig te benutten en in de meeste gevallen niet (voldoende) gescheiden. Wanneer enkele huurders zware toepassingen starten kan het hierdoor voorkomen dat de verbinding ‘dicht wordt getrokken’ en het hele pand hier hinder van ondervindt.

Één verbinding, gescheiden netwerken

Voor deze problemen heeft Voicedata een oplossing. Qua snelheid is een glasvezelverbinding voldoende om meerdere bedrijven te faciliteren, maar de eenmalige en maandkosten zijn voor elk afzonderlijk bedrijf meestal te hoog. Door samen te werken met de verhuurder en meerdere huurders draagt Voicedata zorg voor de aanleg van een glasvezelkabel. Doordat de aansluitkosten worden gedeeld door meerdere partijen worden deze aanzienlijk verlaagd.

Op het moment dat de kabel afgemonteerd is, wordt er in de aanleg van de infrastructuur (hardware en kabels) rekening gehouden met de wensen van de verhuurder. Door dit overleg wordt er een situatie gecreëerd die voor de pandeigenaar overzichtelijk blijft. Eventueel wordt hiervoor samengewerkt met een IT-partij/beheerder.

Doordat de verbinding virtueel gesplitst wordt in verschillende (‘eigen’) netwerken, ontstaat een propositie die voor elke ingezetene geschikt is. Huurders kunnen zelf de gewenste snelheid van hun VLAN kiezen, of van de gelegenheid gebruik maken om slechts het algemene netwerk te gebruiken. Dit algemene netwerk is niet gescheiden en niet beveiligd zoals de gescheiden netwerken per bedrijf. Daarnaast bestaat hierbij niet mogelijkheid om een snelheid te garanderen.

Ervaring met aanleg en uitvoering

Voicedata heeft in het verleden de nodige ervaring opgedaan met de aanleg en de uitvoering van dergelijke proposities. Wij kunnen uit de ervaring zeggen dat deze propositie werkt en een toegevoegde waarde kan zijn voor bedrijfsverzamelgebouwen. Desgevraagd kunnen wij dit aantonen en presenteren door middel van business cases. Graag komt één van onze collega’s langs om een dergelijk traject te bespreken.