Aanpassing glasvezel SMTP server

Tijdens de laatste weken zijn er in verband met de feestdagen middels onze SMTP server vele mailings uitgestuurd waardoor het uitgaande IP adres van onze SMTP tijdelijk op de blokkade lijst heeft gestaan bij Hotmail en Yahoo. Helaas was dit niet voorzien en kon het ook niet voorkomen worden op dat moment.

Inmiddels zijn er enige maatregelen getroffen en zijn we uiteraard van de lijst verwijderd, maar om dit in de toekomst beter tegen te gaan, gaan we gebruik maken van een “IP Rotating” functie in onze SMTP server. Dit betekent dat we middels meerdere IP adressen gaan uitsturen, wat voor de ontvangende servers minder belasting lijkt dan wanneer we vanuit één IP adres blijven uit mailen.

Om deze functie aan te zetten dienen ook eventuele SPF records aangepast te worden bij klanten wanneer deze ingesteld zijn. Op dit moment zal het zo zijn dat “smtpglas.voicedata.nl” of “5.255.65.203” ingesteld staat in het SPF record als geaccepteerde verstuurder. We hebben gekeken naar een oplossing om dit als eenmalige aanpassing te houden, zodat we later zelf aan onze zijde records kunnen aanpassen.

LET OP: deze aanpassing geldt alleen voor klanten die gebruik maken van de SMPT ‘smtpglas.voicedata.nl’.

De aanpassing welke gedaan dient te worden is de record “spf.voicedata.nl” te includen in de SPF record. Dat betekend dus dat een SPF record er bijvoorbeeld op deze manier uit ziet:

v=spf1 include:spf.voicedata.nl +a +mx ~all

Uiteraard kan het zijn dat meerdere servers zich in het SPF record bevinden, de aanpassing voor Voicedata zal dus enkel zijn het volgende toe te voegen: include:spf.voicedata.nl.

Voicedata zal per 15 januari deze aanpassing doorvoeren in de SMTP server. Per die datum zal het dus nodig zijn om eventuele SPF records aan te passen, aangezien er anders geen mail doorkomt van de klant of dat mail in een spam box wordt afgeleverd.

Mochten er vragen zijn inzake deze aanpassing, dan kunt u ons uiteraard contacteren. De beste weg om dit te doen is door een e-mail te sturen aan support@voicedata.nl.